Personvernerklæring

1. Oversikt over personvern

Generell informasjon

Her får du en enkel oversikt over hva som skjer med dine personrelaterte opplysninger når du besøker vårt nettsted. Personrelaterte opplysninger er alle data som kan brukes til å identifisere deg som person. Utførlig informasjon om temaet personvern finner du i vår personvernerklæring under denne teksten.

Dataregistrering på vårt nettsted

Hvem er ansvarlig for registrering av data på dette nettstedet?

Databehandlingen på dette nettstedet utføres av nettstedoperatøren. Kontaktopplysningene finner du i nettsideinformasjonen.

Hvordan registrerer vi dine data?

For det første blir opplysninger om deg innhentet ved at du meddeler oss dem. Det kan f.eks. være opplysninger du oppgir i et kontaktskjema.

Andre opplysninger registreres automatisk av våre IT-systemer når du besøker nettstedet. Det er fremfor alt tekniske data (f.eks. nettleser, operativsystem og klokkeslett for besøk av nettsiden). Registrering av slike opplysninger skjer automatisk når du besøker nettstedet.

Hva bruker vi opplysningene til?

En del av dataene innhentes for å sikre feilfri drift av nettstedet. Andre data brukes til å analysere brukeratferd.

Hvilke rettigheter har du når det gjelder opplysninger om deg?

Du har rett til å til enhver tid motta gratis innsyn i opphavet til, mottakeren av og formålet med lagrede personrelaterte opplysninger. Du har dessuten retten til å forlange at disse dataene korrigeres, sperres eller slettes. For dette, og hvis du har andre spørsmål om personvern, kan du når som helst ta kontakt med oss på den adressen som er angitt i nettstedinformasjonen. Dessuten har du muligheten til å legge inn en klage hos den ansvarlige personvernmyndigheten (datatilsynet).

Analyseverktøy og verktøy fra eksterne leverandører

Ved besøk på vårt nettsted kan din surfeatferd evalueres statistisk. Det skjer særlig ved hjelp av informasjonskapsler («cookies») og med såkalte analyseprogrammer. Analysen av surfeatferden skjer vanligvis anonymt; surfeatferden kan ikke spores tilbake til deg. Du kan reservere deg mot slike analyser, eller du kan forhindre dem ved å la være å bruke visse verktøy. Detaljert informasjon om dette finner du i den følgende personvernerklæringen.

Du kan reservere deg mot slike analyser. I denne personvernerklæringen informerer vi deg om mulighetene til reservere seg.

2. Generelle merknader og obligatoriske opplysninger

Personvern

Operatøren av disse sidene tar vernet av dine personlige opplysninger på alvor. Vi behandler dine personrelaterte opplysninger fortrolig og i samsvar med lovbestemte personvernforskrifter og denne personvernerklæringen.

Når du bruker dette nettstedet, innhenter vi forskjellige personrelaterte opplysninger. Personrelaterte opplysninger er data som kan brukes til å identifisere deg som person. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke data vi innhenter og hva vi bruker dem til. Den forklarer også hvordan det skjer og med hvilket formål.

Vi gjør oppmerksom på at dataoverføring på internett (f.eks. ved kommunikasjon per e-post) kan ha mangelfull sikkerhet. Det er ikke mulig å gi noen fullkommen sikkerhet mot at andre får tilgang til dataene.

Ansvarlig instans

Ansvarlig instans for databehandling på dette nettstedet er:

Solarlux GmbH

Industriepark 1

49324 Melle, Tyskland

Telefon: +49 5422 9271-0

Faks: +49 5422 9271-8200

E-post: info@solarlux.de

 

Ansvarlig instans er den naturlige eller juridiske person som alene eller sammen med andre bestemmer over formålet med og midlene til behandling av personrelaterte opplysninger (f.eks. navn, e-postadresse og liknende).

Tilbakekallelse av ditt samtykke til databehandling

Mange databehandlingsprosesser er kun mulige med ditt uttrykkelige samtykke. Samtykker du har gitt, kan du kan når som helst trekke tilbake. Det er nok å sende oss en uformell e-post om dette. Rettmessigheten i databehandlingen som har skjedd frem til tilbakekallingen, berøres ikke av dette.

Klagerett hos den ansvarlige personvernmyndigheten

Ved overtredelser av personvernrettigheter kan den fornærmede legge inn klage hos den ansvarlige personvernmyndigheten. Ansvarlig myndighet i personvernrettslige spørsmål er datatilsynet i det tyske Bundesland hvor selskapet vårt har tilhold. En liste over personvernmyndigheter og deres kontaktopplysninger er å finne på følgende lenke: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Rett til dataportabilitet

Du har rett til at data som vi behandler automatisk ut fra ditt samtykke eller for å kunne oppfylle en avtale, utleveres til deg selv eller en tredjepart i et vanlig, maskinlesbart format. Dersom du ønsker å få overført dataene til en annen ansvarlig, skjer dette kun såfremt det er teknisk mulig.

SSL-/TLS-kryptering

Av sikkerhetsgrunner og for å sikre overføringen av fortrolig innhold, som f.eks. bestillinger eller forespørsler du sender til oss som nettstedoperatør, benytter denne siden seg av SSL- eller TLS-kryptering. Du kan gjenkjenne at en forbindelse er kryptert på adresselinjen i nettleseren, som skifter fra «http://» til «https://». Dessuten vises et hengelåssymbol i nettleserlinjen.

Når SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan data du sendes til oss ikke leses av tredjeparter.

Innsyn, sperring, sletting

Innenfor rammen av gjeldende bestemmelser har du til enhver tid retten til gratis innsyn i dine lagrede personrelaterte opplysninger, hvor de kommer fra, hvem som er mottakeren og hva som er formålet med databehandlingen, og eventuelt også rett til korrigering, sperring eller sletting av disse opplysningene. For dette, og hvis du har andre spørsmål om personrelaterte opplysninger, kan du når som helst ta kontakt med oss på den adressen som er angitt i nettstedinformasjonen.

Reservering mot reklame per e-post

Vi nekter herved at de obligatoriske kontaktopplysningene som er oppgitt på dette nettstedet kan brukes til å sende uoppfordret reklame og informasjonsmateriale. Operatøren av nettstedet forbeholder seg rettslige skritt dersom det uoppfordret sendes reklameinformasjon, f.eks. i form av spam-e-post.

3. Personvernansvarlig

Lovpålagt personvernansvarlig

Selskapet har en personvernansvarlig som kan nås via e-postadressen datenschutz@solarlux.de og via de kontaktopplysningene som er angitt i punkt 2. Henvendelser til den personvernansvarlige som sendes per post, må merkes «Datenschutz – persönlich / vertraulich» («Personvern – personlig / fortrolig»).

4. Dataregistrering på vårt nettsted

Cookies

Internettsidene bruker delvis såkalte informasjonskapsler («cookies»). Informasjonskapsler kan ikke forårsake skader på datamaskinen, og inneholder ingen virus. Informasjonskapsler brukes til å gjøre vårt tilbud mer brukervennlig, effektivt og tryggere. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettleseren lagrer på datamaskinen.

De fleste informasjonskapslene vi anvender, er såkalte «session-cookies». De slettes automatisk når du forlater nettstedet. Andre informasjonskapsler blir liggende på enheten til du sletter dem selv. Slike informasjonskapsler gjør det mulig for oss å gjenkjenne nettleseren din neste besøk du besøker nettstedet.

I nettleseren kan du stille inn at du får informasjon ved lagring av informasjonskapsler og må tillate informasjonskapsler i enkelttilfeller, at mottak av informasjonskapsler utelukkes for visse tilfeller eller helt generelt, eller at informasjonskapslene skal slettes automatisk når nettleseren lukkes. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettstedets funksjonalitet begrenses.

Informasjonskapsler som trengs for å gjennomføre en elektronisk kommunikasjonsprosess eller tilrettelegging av ønskede funksjoner (f.eks. handlevogn) lagres på grunnlag av art. 6 avsn. 1 punkt f i EUs personvernforordning (GDPR). Nettstedoperatøren har berettiget interesse av å lagre informasjonskapsler for teknisk feilfri og optimalisert tilrettelegging av sine tjenester. Hvis det lagres andre informasjonskapsler (f.eks. informasjonskapsler som analyserer surfeatferd), omhandles disse særskilt i denne personvernerklæringen.

Server-loggfiler

Nettstedtilbyderen innhenter og lagrer automatisk informasjon i såkalte server-loggfiler, som nettleseren din sender oss automatisk. Disse er:

  • Nettlesertype og -versjon
  • Operativsystem som anvendes
  • Referrer-URL
  • Hostname på datamaskinen som tar kontakt
  • Klokkeslett for serverforespørselen
  • IP-adresse

Disse dataene sammenføres ikke med andre datakilder.

Grunnlag for databehandlingen er art. 6 avsn. 1 punkt b i EUs personvernforordning (GDPR), som tillater behandling av data for oppfyllelse av en avtale eller tiltak i forkant av en avtaleinngåelse.

Kontaktskjema

Hvis du tar kontakt med oss via et kontaktskjema, lagrer vi dine opplysninger fra kontaktskjemaet, inkludert de kontaktopplysningene du oppgir der, for å kunne bearbeide forespørselen. Disse opplysningene overføres ikke videre til andre uten ditt samtykke.

Behandling av opplysningene som er angitt i kontaktskjemaet skjer dermed utelukkende på grunnlag av ditt samtykke (art. 6 avsn. 1 punkt a i EUs personvernforordning, GDPR). Disse kan til enhver tid tilbakekalle dette samtykket. Det er nok å sende oss en uformell e-post om dette. Rettmessigheten i databehandlingsprosesser som har skjedd frem til tilbakekallingen, berøres ikke av dette.

De opplysningene du har oppgitt i kontaktskjemaet blir værende hos oss frem til du oppfordrer oss til å slette dem, tilbakekaller samtykket til lagring eller hvis formålet for datalagringen bortfaller (f.eks. når behandlingen av forespørselen er avsluttet). Lovpålagte bestemmelser – og særlig forpliktende oppbevaringsperioder – forblir uberørt av dette.

5. Analyseverktøy og reklame

Google Analytics

Dette nettstedet benytter seg av funksjoner fra nettanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler. Det er tekstfiler som lagres på datamaskinen din og som gjør det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Den informasjonen som opprettes i informasjonskapselen om din bruk av nettstedet, overføres vanligvis til en av Googles servere i USA, og lagres der.

Lagringen av Google Analytics-nettkapsler skjer på grunnlag av art. 6 avsn. 1 punkt f i EUs personvernforordning (GDPR). Nettstedoperatøren har berettiget interesse av å analysere brukeratferden for å kunne optimalisere sitt nettilbud og sin reklame.

IP-anonymisering

Vi har aktivert funksjonen IP-anonymisering på dette nettstedet. Det medfører at IP-adressen din kortes ned av Google i EU- og EØS-land før de overføres til USA. Kun unntaksvis overføres den komplette IP-adressen til en av Googles servere i USA, og forkortes så der. På oppdrag fra operatøren av dette nettstedet vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, til å opprette rapporter om nettstedaktiviteter og til å tilrettelegge ytterligere tjenester overfor nettstedoperatøren i forbindelse med bruken av nettstedet og av internett. IP-adressen som overføres fra nettleseren din ved bruk av Google Analytics, føres ikke sammen med andre data fra Google.

Nettleser-plugin

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved hjelp av innstillinger i nettleseren din; vi gjør imidlertid oppmerksom på at du i dette tilfellet eventuelt ikke kan bruke alle funksjoner på dette nettstedet i fullt omfang. Du kan dessuten forhindre at data i informasjonskapselen som er knyttet til deg og din bruk av nettstedet (inkl. din IP-adresse) registreres hos Google og at Google bearbeider dataene, ved å laste ned og installere en nettleser-plugin fra følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Reservere seg mot dataregistrering

Du kan forhindre at Google Analytics registrerer dine data ved å klikke på lenken nedenfor. Det settes da en opt-out-informasjonskapsel som forhindrer registrering av dine data ved fremtidige besøk på dette nettstedet: Deaktiver Google Analytics.

Mer informasjon om Google Analytics' håndtering av brukerdata finner du i Googles personvernerklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Oppdragsdatabehandling

Vi har inngått en avtale med Google om oppdragsdatabehandling, og overholder alle de strenge kravene fra tyske personvernmyndigheter (datatilsyn) ved bruk av Google Analytics.

Google Analytics Remarketing (Doubleclick)

Våre nettsteder benytter seg av funksjonene i Google Analytics Remarketing i forbindelse med bruk av Google AdWords og Google DoubleClick på tvers av ulike enheter. Tilbyder er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Denne funksjonene gjør det mulig å knytte sammen reklamemålgrupper som er opprettet av Google Analytics Remarketing med funksjoner i Google AdWords og Google DoubleClick på tvers av ulike enheter. På den måten kan det avhengig av din forutgående brukeratferd og surfeatferd på én enhet (f.eks. smarttelefon) vises interesserelaterte, personaliserte reklamebudskap tilpasset deg på andre enheter du benytter (f.eks. nettbrett eller PC).

Dersom du har samtykket i det, sammenfører Google din netthistorikk og app-nettleserhistorikk med din Google-konto for dette formålet. På den måten kan de samme, personaliserte reklamebudskapene vises på alle enheter hvor du er logget inn med Google-kontoen din.

For å støtte denne funksjonen registrerer Google Analytics google-autentiserte ID-er fra brukerne, som føres midlertidig sammen med våre Google Analytics-data for å kunne definere og opprette målgrupper for visning av annonser på tvers av ulike enheter.

Du kan reservere deg permanent mot enhetsuavhengig remarketing/targeting ved å deaktivere personalisert reklame på Google-kontoen din på denne lenken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Sammenfatning av registrerte data på din Google-konto skjer utelukkende på grunnlag av ditt eget samtykke, som du kan avgi eller tilbakekalle hos Google (art. 6 avsn. 1 punkt a i EUs personvernforordning, GDPR). Ved dataregistreringsprosesser som ikke sammenføres i din Google-konto (f.eks. fordi du ikke har noen Google-konto eller har reservert deg mot sammenføring), skjer registrering av data på grunnlag av art. 6 avsn. 1 punkt f i EUs personvernforordning (GDPR). Den berettigede interessen beror på at nettstedoperatøren har interesse av anonymisert analyse av besøkende på nettstedet i reklameøyemed.

Ytterligere informasjon og personvernbestemmelsene finner du i Googles personvernerklæring på: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Google AdWords og Google Conversion Tracking

Dette nettstedet anvender Google AdWords. AdWords er et nettreklameprogram fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States («Google»).

Innenfor rammen av Google AdWords benytter vi såkalt conversion tracking. Hvis du klikker på en annonse som Google viser, lagres det en informasjonskapsel for conversion tracking. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettleseren lagrer på brukerens datamaskin. Disse informasjonskapslene blir ugyldige etter 30 dager, og brukes ikke til personlig identifisering av brukerne. Hvis brukeren besøker bestemte sider på dette nettstedet, og informasjonskapselen ikke er utløpt, kan Google og vi se at brukeren har klikket på annonsen og blitt ledet videre til denne siden.

Hver Google AdWords-kunde får en egen informasjonskapsel. Informasjonskapslene kan ikke forfølges på nettstedene av AdWords-kunder. Informasjon som innhentes ved hjelp av conversion-informasjonskapsler, brukes til å opprette conversion-statistikk for AdWords-kunder som har valgt conversion tracking. Kundene får vite totalt antall brukere som har klikket på annonsen deres og blitt ledet videre til en side med en conversion tracking-tag. De mottar imidlertid ingen opplysninger som kan brukes til å identifisere brukerne personlig. Hvis du ikke vil delta i trackingen, kan du reservere deg mot slik bruk ved å deaktivere informasjonskapselen fra Google Conversion Tracking i brukerinnstillingene i nettleseren din. Du blir da ikke tatt med i conversion tracking-statistikken.

Lagringen av «conversion-nettkapsler» skjer på grunnlag av art. 6 avsn. 1 punkt f i EUs personvernforordning (GDPR). Nettstedoperatøren har berettiget interesse av å analysere brukeratferden for å kunne optimalisere sitt nettilbud og sin reklame.

Mer informasjon om Google AdWords og Google Conversion Tracking finner du i Googles personvernbestemmelser: https://www.google.de/policies/privacy/.

I nettleseren kan du stille inn at du får informasjon ved lagring av informasjonskapsler og må tillate informasjonskapsler i enkelttilfeller, at mottak av informasjonskapsler utelukkes for visse tilfeller eller helt generelt, eller at informasjonskapslene skal slettes automatisk når nettleseren lukkes. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettstedets funksjonalitet begrenses.

Hotjar

Dette nettstedet benytter tjenesten Hotjar. Dette er en nettanalysetjeneste fra firmaet Hotjar Ltd (Hotjar Ltd, Level 2, St. Julians Business Centre 3, Elia Zammit Street, St. Julians STL 1000, Malta). Hotjar gjør det mulig for oss å forstå bevegelser på nettstedet. Slik kan vi f.eks. analysere hvor langt brukerne skroller på siden og hvilke knapper de trykker på. Tjenesten anonymiserer IP-adressen før den lagres. Hotjar gir brukerne muligheten til å hindre bruk av verktøyet Hotjar ved hjelp av en «Do Not Track-Header», slik at det ikke registreres data om besøket på det enkelte nettstedet. Dette er en innstilling som de aktuelle versjonene av alle vanlige nettlesere støtter. For å gjøre dette, sender nettleseren en forespørsel til Hotjar om å deaktivere tracking av den enkelte brukeren. En veiledning for innstillingen i nettleseren finner du på denne siden: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Informasjon om personvern hos Hotjar finner du på denne siden https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Bruken skjer på grunnlag av art. 6 avsn. 1 punkt f i EUs personvernforordning (GDPR). Nettstedoperatøren har berettiget interesse av å analysere brukeratferden for å kunne optimalisere sitt nettilbud og sin reklame.

 

6. Plugins og verktøy

YouTube

Vårt nettsted bruker plugins fra siden YouTube, som drives av Google. Operatør for sidene er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Hvis du besøker en av våre sider som er utstyrt med en YouTube-plugin, opprettes det en forbindelse til YouTubes servere. Dermed informeres YouTube-serveren om at du har besøkt siden vår.

Hvis du er logget inn på din YouTube-konto, gjør du det mulig for YouTube å tilordne din surfeatferd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge deg ut av YouTube-kontoen.

YouTube brukes til å skape en tiltalende presentasjon av vårt tilbud på nettet. Dette utgjør en berettiget interesse iht. art. 6 avsn. 1 punkt f i EUs personvernforordning (GDPR).

Mer informasjon om håndtering av brukerdata finner du i YouTubes personvernerklæring: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

back to top